Назад до бібліотеки

Презентовано результати опитування окремих категорій осіб щодо обізнаності про положення Європейської соціальної хартії

30 Жовтня 2020

Представлено результати соціологічного дослідження, яке проведене у червні-вересні 2020 року співробітниками системи надання безоплатної правової допомоги у партнерстві з фаховими соціологами в межах діяльності Проєкту Ради Європи “Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в України”.

Зацікавленість в заході, що пройшов в онлайн-форматі 13 жовтня, виявили представники Офісу Президента України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Національної школи суддів України, Державної служби статистики України, Координаційного центру з надання правової допомоги, адвокати, судді та представники інших професійних спільнот.

Під час вітального слова заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць зазначила, що проведення соціологічних досліджень є важливим джерелом інформації, що дозволить орієнтуватись на правові потреби людей, зокрема, під час розробки плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини та формуванні державної політики у відповідній сфері.

Керівниця Проєкту Ради Європи “Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в України” Сюзанна Мнацаканян, відкриваючи захід, зазначила:  “Дослідження обізнаності про соціальні права має ключове значення для імплементації Європейської соціальної хартії в Україні, тож отримані результати будуть використані для вдосконалення вже запланованих заходів та проведення нових, що орієнтовані на потреби цільових груп Проєкту. Крім того, проведення аналітичного дослідження по завершенню Проєкту дасть можливість виміряти реальний вплив проведених активностей на поширеність застосування Європейської соціальної хартії.” 

Виконувач обов’язків директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов висловив вдячність за продовження співпраці з Офісом Ради Європи в Україні, який послідовно підтримує розвиток системи надання безоплатної правової допомоги  та, зокрема, підвищує її інституційну спроможність в проведенні соціологічних досліджень щодо виявлення правових проблем: «Ми вдячні Офісу Ради Європи в Україні за постійну підтримку у розвитку системи надання безоплатної правової допомоги в Україні, зокрема, в підвищенні нашої спроможності до організації і проведення соціологічних досліджень. Отримані результати таких досліджень використовуються нами як для підвищення правової обізнаності населення, так і для вдосконалення роботи самої системи надання безоплатної правової допомоги».

Команда дослідників Координаційного центру з надання правової допомоги презентувала результати проведеного дослідження з акцентами на особливості кожної з цільових груп.

Мета дослідження:

Визначення  рівня обізнаності окремих категорій осіб із соціальними правами людини, закріпленими в Європейській соціальній хартії, та поширеність застосування положень ЄСХ фахівцями соціальної сфери і правниками.

Методологія, за якою проводилось дослідження:

Через карантинні обмеження збір даних здійснювався дистанційними засобами: судді, студенти, працівники системи з надання БПД заповнювали анонімну онлайн-анкету; клієнтів системи БПД інтерв’ювали  шляхом телефонного опитування; адвокати заповнювали анонімну онлайн-анкету та додатково опитувалися телефоном.

“Для кожної цільової групи була розроблена окрема методика збору даних, що враховувала відомі нам соціально-демографічні та інші значимі для дослідження характеристики групи, а також ступінь її важкодоступності. В умовах карантинних обмежень були ефективно використані телефонні інтерв’ю та онлайн-анкетування. Ми доклали зусиль, щоб у вибірку потрапили люди з усієї України, що навчаються чи працюють у різних царинах.

Цей проект здійснювався спільними зусиллями фахових соціологів та Координаційного центру системи БПД. Цей формат співпраці довів свою ефективність для досліджень, дотичних до питань права, особливо у випадках, коли необхідно досягти важкодоступні або малочисельні групи надавачів та/чи отримувачів правових сервісів”, – зауважила під час презентації Марина Шпікер, експерт, аспірантка кафедри соціології ФСП НТУУ “КПІ”.

Результати дослідження цільових груп:

АДВОКАТИ

Адвокати продемонстрували нижчий за середній рівень обізнаності з положеннями ЄСХ. Зокрема 39% опитаних вважають себе обізнаними з положеннями ЄСХ, а 26% оцінили рівень своїх знань про ЄСХ на 3, 4 або 5 балів з 5 максимальних. Під час визначення рівня поширеності та практики застосування положень ЄСХ було виявлено, що лише 17% використовують у своїй професійній діяльності положення ЄСХ. Основна причина невикористання – відсутність у практиці відповідних справ (53%). 

Рівень обізнаності про діяльність Європейського комітету з соціальних прав можна охарактеризувати як низький. Лише 17% респондентів відповіли, що знають про діяльність ЄКСП. 

“Розуміючи, що Європейська соціальна хартія має вагоме значення та перспективи розвитку, нам необхідно сконцентрувати свою увагу на підвищенні професійної спроможності адвокатів у сфері практики її використання”, – зауважила фахівчиня Координаційного центру з надання правової допомоги Ковальчук Дар’я

Для кращого розуміння практичного застосування положень Європейської соціальної хартії та висновків Європейського комітету з соціальних прав адвокатам найбільше бракує навчальних програм та курсів професійної підготовки (66%), узагальнень практики Європейського комітету з соціальних прав щодо практичного застосування положень ЄСХ (62%), роз’яснень та методичних рекомендацій (58%).

СУДДІ

«Ще на етапі планування даного дослідження, ми розуміли, що інтерв’юерам фізично дістатися до представників цієї цільової аудиторії буде занадто складним завданням, іі саме через статус суддів та їх відповідне навантаження. Тому ми одразу обрали варіант онлайн-анкетування. Натомість хочеться зазначити, що судді відповідально відгукнулися на нашу ініціативу і доволі оперативно заповнили необхідну кількість анкет для подальшого аналізу», – зазначив Сергій Кучерук, працівник Координаційного центру, керівник групи дослідників. 

Так, рівень обізнаності суддів з положеннями Європейської соціальної хартії можна охарактеризувати як вищий за середній. Більше половини опитаних суддів (58%) вважають себе ознайомленими з положеннями ЄСХ, при цьому ґрунтовно обізнаними (на 5 балів) себе вважали 2% суддів, а 45% оцінили рівень своїх знань про ЄСХ на 3, 4 або 5 балів з 5 максимальних. 

Основна причина невикористання положень ЄСХ на практиці – відсутність у практиці відповідних справ (74%). Майже всі опитані судді (93%) висловили бажання дізнатися більше про положення Європейської соціальної хартії, а 20%  бажають ознайомитися  зі щорічними висновками щодо виконання Україною окремих прийнятих положень Європейської соціальної хартії.

СТУДЕНТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЮРИДИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

Цільовою групою опитування були студенти, що навчаються за спеціальностями: 081 «Право», 231 «Соціальна робота», 232 «Соціальне забезпечення», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право».

“Загалом обізнаність студентів про Європейську соціальну хартію – на середньому рівні. Самооцінка своєї обізнаності з ЄСХ є найвищою серед інших категорій респондентів: 78% вважають себе обізнаними, а 48% опитаних оцінили рівень своїх знань про ЄСХ на 3, 4 або 5 балів з 5 максимальних”, – зазначила фахівчиня Координаційного центру Катерина Середенко під час висвітлення результатів.

Втім, реальний рівень обізнаності насправді є нижчим, на що вказують відповіді на тестові запитання для перевірки розуміння змісту ЄСХ. Більша частка опитаних знає про гарантовані ЄСХ права: право на соціальний захист (76%), право на зайнятість (57%) та недопущення дискримінації (56%), право на житло (54%), право на освіту (50%). 73% респондентів бажають поглиблювати свої знання щодо положень ЄСХ.

ПРАЦІВНИКИ СИСТЕМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

“Для команди дослідників з Координаційного центру визначення рівня обізнаності працівників системи надання БПД про положення Європейської соціальної хартії було не менш важливим у порівнянні з іншими цільовими групами. Оскільки ми розуміємо, що саме фахівці системи здійснюють надання безоплатної правової допомоги громадянам соціально незахищених категорій населення. А Координаційний центр з надання правової допомоги, зокрема правові клуби PRAVOKATOR, системно працюють над підвищенням практичних знань та навичок своїх фахівців, в тому числі в окремому напрямку “Академія БПД”, – під час презентації результатів дослідження зауважила Ярослава Цуканова, фахівчиня Координаційного центру з надання правової допомоги. 

Так, опитані продемонстрували середній рівень обізнаності про положення ЄСХ, зокрема 44% ознайомлені з нею, а 34% оцінили рівень своїх знань про ЄСХ на 3, 4 або 5 балів з 5 максимальних. 20% від загальної кількості опитаних використовують її у практичній діяльності. 

Основна причина невикористання ЄСХ на практиці – відсутність у практиці відповідних справ, так вважає 70% опитаних. Рівень обізнаності про діяльність Європейського комітету з соціальних прав є нижче середнього, оскільки лише 26% опитаних знає про нього. 

Понад 80% опитаних працівників, з тих, хто не ознайомлений з положеннями ЄСХ, вбачають необхідність отримання нових знань щодо них та практики Європейського комітету соціальних прав. Крім цього, респонденти зазначили, що для кращого розуміння практичного застосування положень Європейської соціальної хартії та висновків Європейського комітету з соціальних прав їм найбільше бракує роз’яснень та методичних рекомендацій (63%).

КЛІЄНТИ СИСТЕМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

Клієнти системи надання БПД переважно не обізнані про Європейську соціальну хартію. Лише 9% опитаних зазначили, що знають про існування ЄСХ, із них тільки 2% оцінили рівень своєї обізнаності на 3, 4 чи 5 балів з 5 максимальних. 

Більше половини опитаних знають, що державою їм гарантоване право на здоров’я, значна частина респондентів знає про право на соціальний захист, право на освіту та право на житло. При цьому менше 20% вказали, що їм гарантовані право на недопущення дискримінації та право на інтеграцію та залучення. 

Впродовж останніх двох років 28% респондентів мали проблеми з порушенням гарантованих ЄСХ прав. Дві третини опитаних намагались вирішувати проблему, що виникла. 

Пройти додаткове навчання з основоположних соціальних прав бажають 25% респондентів.

Наступні кроки:

Результати дослідження будуть використані для підвищення рівня обізнаності та знань окремих категорій осіб про основні права та свободи, які гарантовані ЄСХ, а також для сприяння поширеності практичного застосування окремих положень ЄСХ у сфері доступу до правосуддя в Україні.

З повним звітом проведеного дослідження можна ознайомитись за посиланнями: 

Результати дослідження ЄСХ Українська мова

Результати дослідження ЄСХ Англійська мова

Більше інформації про Європейську соціальну хартію Ви можете дізнатись на офіційній FaceBook сторінці Проєкту Ради Європи “Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні”: https://bit.ly/2C72g5h та на сайті: https://bit.ly/3it8XiV