Назад до всіх новин

Порядок стягнення аліментів, коли один з батьків проживає за кордоном

01 Травня 2023

Близько 8 млн українців за час війни виїхало за кордон. Але виїзд за кордон – не привід забути про сплату аліментів. Питання стягнення аліментів з одного з батьків, який перебуває поза межами території України є зараз одним з найпоширеніших у клієнтів системи надання БПД. Про  порядок дій у таких ситуаціях розповідаємо далі.

Якщо ж особа виїхала проживати до іншої країни, то перше, на що слід звернути увагу – це Конвенція про стягнення аліментів та Договір про надання правової допомоги з конкретною країною.Відповідно до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном можливо виконати рішення суду України на території 61 країни або на підставі наданих документів прийняти рішення про стягнення аліментів у цих державах.

Порядок дій у випадку, коли рішення про стягнення аліментів відсутнє

Якщо у особи, з якою проживає дитина, немає рішення суду про стягнення аліментів з іншого з батьків, який проживає за кордоном, то потрібно подати документи через територіальні управління Міністерства юстиції для розгляду цього питання в іноземній державі. Таке звернення подається особою письмово в довільній формі. До нього додається заява про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, а також переклад заяви і документів, що до неї додаються, на офіційну мову тієї країни, де пропонується стягнути аліменти, а якщо це неможливо, – на англійську чи французьку мову. Міністерство юстиції надсилає заяву органу країни, де знаходиться той з батьків, що виїхав, протягом місяця від дня її надходження.

Заява чи додатки до неї повинні містити таку інформацію та документи:

 • повне   ім’я    відповідача  (боржника),  дату   народження, громадянство  та,  наскільки   це  відомо  позивачу,    його   місця проживання  протягом   останніх  п’яти  років,   рід  занять і місце роботи, фотокартку (за наявності);
 • відомості  про фінансові та сімейні обставини відповідача, у тому числі інформацію про належне йому майно;
 • відомості  про   фінансові  та  сімейні   обставини позивача (заявника), у тому числі довідку про доходи;
 • засвідчену   копію    документа,   що  підтверджує   ступінь родинних зв’язків між відповідачем  та   особою,  на  користь   якої вимагаються аліменти (наприклад, свідоцтва про народження, рішення суду про встановлення батьківства тощо);
 • фотокартку позивача;
 • будь-яку іншу інформацію,  що  може   сприяти  встановленню місцезнаходження відповідача   (боржника)  чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна;
 • нотаріально  засвідчене доручення,  яке уповноважує орган, що  приймає,   відповідної  Договірної  Сторони   діяти  від   імені позивача,  або   інформацію  про будь-яку іншу особу,  уповноважену діяти від імені позивача.
Порядок дій у випадку, коли є рішення українського суду про стягнення аліментів

Якщо ж особа має на руках винесене українськими судами рішення про стягнення аліментів, то потрібно підготувати клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів.

Це клопотання має містити таку інформацію:

 • повне  ім’я   відповідача  (боржника),   дата    народження, громадянство  та,  наскільки це відомо позивачу (стягувачу),  його адреси протягом останніх п’яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;
 • наявні   відомості   про  фінансові  та   сімейні  обставини боржника, у тому числі інформація про належне йому майно;
 • будь-яка  інша   інформація,  що  може сприяти встановленню місцезнаходження  боржника   чи  виконанню   клопотання    або   яка визначена відповідною Договірною Стороною як необхідна.

До клопотання  додаються  належним чином оформлені судом,  що виніс рішення, такі документи:

 • копія судового рішення;
 • довідка про те, що рішення набрало законної сили;
 • довідка  про часткове виконання або невиконання рішення на території України;
 • довідка   про   те,  що  відповідач   був  належним  чином повідомлений  про день судового засідання, та копії документів, що це  підтверджують,  якщо   відповідач  не  брав   участі  в судовому засіданні;
 • копія  протоколу судового засідання (або журналу судового засідання),  під  час   якого  справу  про стягнення аліментів було розглянуто по суті;
 • фотокартка стягувача.

Клопотання  та   документи,  що  до нього додаються, надаються українською  мовою   разом з перекладом на офіційну мову Договірної Сторони,  на   території  якої  пропонується   здійснити  визнання і виконання  рішення.

Клопотання надсилається  до  Міністерства   юстиції України через територіальне   управління  юстиції.

Порядок дій, коли країіна не підписала Конвенцію про стягнення аліментів

Щодо країн, які не підписали вищезгадану Конвенцію, існує порядок стягнення аліментів відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року.

Громадяни можуть звернутись з питанням про визнання та виконання рішення українського суду про стягнення аліментів як до компетентного органу на території держави, так і до національного суду, яким винесено відповідне рішення. Для цього необхідно оформити клопотання до якого необхідно додати:

 • рішення або його засвідчену копію, а також офіційний документ про те, що рішення набуло законної сили і підлягає виконанню або про те, що воно підлягає виконанню до набуття законної сили, якщо це не випливає із самого рішення;
 • документ, з якого випливає, що сторона, проти якої було винесене рішення, що не прийняла участі в процесі, була в належному порядку і вчасно викликана в суд, а у випадку її процесуальної недієздатності була належним чином представлена;
 • документ, що підтверджує часткове виконання рішення на момент його пересилання.

Ці документи оформляються відповідним національним судом. На підставі поданих документів суд іншої держави приймає рішення про задоволення зазначеного клопотання або відмову в його задоволенні. Після прийняття позитивного рішення з даного питання, виконання рішення здійснюється в порядку, визначеному законодавством іншої держави.

Більше інформації про сімейні правовідносини під час війни у тематичному онлайн-курсі на платформі дистанційного навчання системи надання БПД