Назад до всіх новин

Порядок призначення пенсії: проблемні питання

04 Жовтня 2021

Одним із основних напрямків роботи мережі правових клубів PRAVOKATOR є навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають безоплатну правову допомогу по всій Україні. З цією метою проводиться комунікація з працівниками центрів з надання БВПД задля виявлення їх навчальних потреб.

Так, одним із питань, з яким найчастіше звертаються шукачі правової допомоги, є питання нарахування пенсій. Тому правовий клуб PRAVOKATOR.Київ розпочав серію онлайн-лекцій щодо проблемних питань нарахування пенсій.

Спікеркою серії заходів є доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету “Острозька академія” Ольга Дем’янчук.

Першою тема, яку було розглянуто, це – “Порядок призначення пенсії: проблемні питання”.

Учасниками заходу стали працівники центрів з надання БВПД, адвокати, а також інші правники.

Пропонуємо передивитись відеозапис онлайн-заходу на нашому YouTube каналі:

Також нижче можна ознайомитись з питаннями, які задавали учасники під час онлайн-лекції та відповіді на них від спікерки:

Питання: Чи враховується як страж три роки, матері, для виходу на пенсію у період відпустки по догляду за дитиною з інвалідністю, яка стала дитиною з інвалідністю в 8 років та померла через 3 роки, оскільки пенсійний фонд відмовив?

Відповідь:

Пенсійний фонд аргументує про відмову у даному випадку на підставі того, що мати має право на врахування страхового стажу, якщо встановлена інвалідність дитини медичним закладом віком до 6 років. В іншому випадку відмовляють. Пенсійний фонд при відмові у наданні пільгової пенсії кожен раз посилається на те, що оскільки  немає лікарської довідки про те, що захворювання, котре  призвело до інвалідності  дитини, мало місце до  досягнення нею шестирічного віку, то пенсію призначати підстав немає. Потрібно зазначити, що жодним законом надання такої довідки не передбачено і безпосередньо закони, які регулюють цю сферу не ставлять вищезазначений факт, як умову надання пільгової пенсії.

Ці обставини змушують найбільш сміливих звертатися до суду за захистом своїх прав, і потрібно відмітити, що ці люди здебільшого виграють такі справи.

Питання: Чи існують доплати за інвалідність пенсіонерам за віком? І які розміри доплат для військових пенсіонерів із статусом УБД?

Відповідь:

До пенсій за віком, по інвалідності, за вислугу років, які призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено такі надбавки.

До пенсій за віком, по інвалідності, за вислугу років,у разі  втрати годувальника, які призначають відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено встановлення незалежно від виду пенсії та закону, відповідно до якого її призначено, передбачено такі підвищення до пенсії.

Підвищення ветеранам війни та членам сім’ї загиблого/померлого ветерана війни, постраждалим учасникам Революції Гідності згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Умови призначення

За заявою на підставі «Посвідчення інваліда війни», «Посвідчення учасника бойових дій», «Посвідчення учасника війни», «Посвідчення члена сім’ї загиблого», «Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності».

В період до видачі «Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності» постраждалим учасникам Революції Гідності підвищення надається на підставі довідки, виданої структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання.

Питання: Чи вважається особа яка досягла 60 років, однак не здобула права на пенсійне забезпечення, працездатною? якщо так, то вона має право на отримання статусу безробітного?

Відповідь:

Згідно Закону України «Про зайнятість населення» ст. 1 п. 2, безробітний – особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи. Тобто особа віком 60 років мала б мати право на реєстрацію як безробітного. Проте, згідно ст. 43 цього ж Закону, статус безробітного може мати:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

А, в Україні, особи працездатного віку – особи віком від 16 років, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Тому, особа пенсійного віку, яка не має права на одержання пенсії, не може бути зареєстрована як безробітна.

Питання: Чи зараховується стаж студентам?

Відповідь:

До 1 січня 2004 року згідно зі ст. 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі, за умови навчання за денною формою навчання.

Відсутній запис у трудовій (наприклад: відсутній запис про завершення навчання, не вказано номер наказу тощо), а диплом втрачено? Не варто хвилюватися, пунктом 8 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України та Міністерства соціального захисту населення України від 12.08.1993 р. № 637, передбачено, що час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченням, свідоцтвом, а також довідкою та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Увага! Час навчання в навчальних закладах після 1 січня 2004 року (якщо особа не працювала) до страхового стажу не зараховується, оскільки студенти не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.