Назад до бібліотеки

Онлайн-зустріч з експертом “Реєстрація народження особи без громадянства”

13 Лютого 2023

Люди без громадянства становлять суттєву частину мешканців Україні, які постійно проживають в країні, проте не мають можливості отримати громадянство нашої держави. Так звані апатриди — особи без громадянства, тобто особи, що не мають громадянства будь-якої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового статусу власних громадян. 

Але це не завжди так. Часто недоліки законодавчих систем створюють проблеми для таких людей. Осіб без громадянства нерідко ізолюють від суспільства та позбавляють базових прав, зокрема таких, як реєстрація актів цивільного стану, доступ до освіти, праці, охорони здоров’я тощо.

Координаційним центром з надання правової допомоги, правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро спільно з громадською організацією “Десяте квітня” проведено для юристів системи надання БПД та адвокатів першу онлайн-зустріч з експертом з обговорення проблемних питань, які виникають при реєстрації народження осіб без громадянства. 

Під час зустрічі обговорили: 
 • Чому реєстрація народження важлива?
 • З чого починається реєстрація народження з пологового будинку або… суду?
 • Які особливості реєстрація народження онлайн?
 • З 16 років – тільки з паспортом?
 • Коли йти до суду?
 • Чи обов’язково отримувати відмову від органу ДРАЦС?
 • Що може виступати доказами в реєстрації народження особи без громадянства?
 • На що слід звернути увагу в прохальній частині заяви про встановлення факту народження?

Також розглянули законодавство у сфері реєстрації народження осіб без громадянства та актуальну судову практику з вирішення проблемних питань.

Експерт: Олександр Снітко, юрист, менеджер проєкту з надання правової допомоги особам без громадянства ГО «Десяте квітня».

Законодавчо питання реєстрації народження осіб без громадянства регулюють такі нормативно-правові акти: 

Відповідно до статті 7 Конвенції про права дитини, дитина має бути зареєстрована одразу ж після народження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування. Держави-учасниці забезпечують здійснення цих прав згідно з їх національним законодавством та виконання їх зобов’язань за відповідними міжнародними документами у цій галузі, зокрема, у випадку, коли б інакше дитина не мала громадянства.

Реєстрація народження починається з пологового будинку?

На кожний випадок народження живої дитини заповнюється Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) у випадку народження дитини жінкою без документів, що посвідчують особу, або яка є громадянкою іноземної держави чи особою без громадянства, що тимчасово перебуває на території України.

На період дії воєнного стану на території України для забезпечення реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану медичні працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які надавали допомогу при пологах, здійснювали перший медичний огляд новонародженого або проводили перший медичний огляд породіллі після пологів, в тому числі поза закладом охорони здоров’я, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров’ю, на кожний випадок народження живої дитини заповнюють Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о).

Медичне свідоцтво про народження видається будь-кому з батьків або іншим особам, які провадитимуть реєстрацію народження дитини, усіма закладами охорони здоров’я, де приймаються пологи. Строк зберігання такої документації – 25 років” – зауважив спікер Олександр Снітко.

Реєстрація народження може здійснюватися онлайн!

Ця процедура специфічно торкається реєстрації народжень, які відбулись на території, де відділи ДРАЦС не можуть надавати послуги в повному обсязі.

Для цього необхідно на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ) [email protected], подати електронні копії, скановані копії, фотокопії:

 • заяви про державну реєстрацію народження, складеної у довільній формі;
 • медичного документа, що, відповідно до законодавства, є підставою для проведення державної реєстрації народження;
 • інших документів, необхідних для такої реєстрації (копії паспорта, свідоцтва про шлюб тощо).

Заява про державну реєстрацію народження має містити відомості про:

 • дитину (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження);
 • матір та батька (прізвище, власне ім’я та (за наявності) по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу).

“Реєстрацію народження дитини, незалежно від її віку можуть провести її опікуни, піклувальники або батьки, а для дитини яка досягла 16-річного віку і має паспорт може бути здійснена така реєстрація самою дитиною. Але слід розуміти, що в останньому випадку буде відбуватися детальне дослідження ситуації, як сталося так, що дитини весь цей період часу не зареєстрована незалежно від її віку і що вона документована паспортом без державної реєстрації народження.” – зазначила Ірина Дубиківська, начальниця Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Міністерства юстиції України, яка долучилася до заходу.

Підставами для проведення державної реєстрації народження є один із документів:

а) медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі-медичних висновків електронної системи охорони здоров’я.

б) медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

в) медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о);

г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма № 106-2/о);

ґ) медичний документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

При відсутності таких підстав, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження такою жінкою.

В порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо:

 • згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;
 • чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; 
 • заявник немає іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення;
 • встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

Докази, які необхідно подати:
  • відповідь з пологового будинку про відсутність медичної документації в пологовому будинку (не збереглася документація тощо);
  • обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні;
  • медична картка (включаючи картку профілактичних щеплень);
  • довідка (характеристика) з місцевої ради;
  • покази свідків;
  • підтвердження відсутності реєстрації народження за кордоном (у разі народження поза межами території України).

“Також важливі й додаткові деталі, які слід врахувати у такій справі – це  відмова від відділу ДРАЦС, на виконання п.2 ч.1 ст. 318 ЦПК України (лист-роз’яснення Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22.04.2021 № 985/0/208-21 щодо скасування вимоги отримання відмови від органів державної реєстрації  актів цивільного стану), свідки (бажано близькі родичі або сусіди) та судово-медична експертиза (спорідненість з матір’ю чи батьком – аналіз ДНК та вік – медичний огляд, рентген плечового суглоба). Не менш важливим є і територіальна підсудність (посвідчення з Центру обліку бездомних громадян, довідка від установи ЖКГ, довідка від органу місцевого самоврядування, акт обстеження житлово-побутових умов).” – підсумував спікер Олександр Снітко.

Відомості, які необхідно зазначати у прохальній частині позову дивіться в інфографіці.

“Міністерство юстиції України дуже активно реагує на ситуацію війни в контексті отримання громадянами послуг у сфері державної реєстрації. Зокрема з перших днів війни запроваджена повна екстериторіальність по всіх видах реєстрації актів цивільного стану. Тобто, де б ви не перебували, ви можете звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС або виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, які мають делеговані повноваження по реєстрації актів цивільного стану та отримати послуги з реєстрації народження, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті тощо. 

Також за принципом екстериторіальності видаються документи щодо витягів з державного реєстру, повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. Є процедура подачі через відділ ДРАЦС документів для проставлення апостиля. Також, впроваджено постанову, яка регулює одруження військовослужбовців, в період воєнного часу, яка дозволила посвідчувати заяви чи акти щодо військових, які на війні або на навчанні і керівникам чи військовим командирам. І звичайно ж, громадяни за можливістю можуть скористатися отриманням послуг з державної реєстрації онлайн. Міністерство юстиції намагається пристосуватися до будь якої ситуації.” – підрезюмувала  Ірина Дубиківська.

Більше інформації про проблемні питання, які виникають при реєстрації народження осіб без громадянства дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR:

Також звертаємо увагу, що ця онлайн-зустріч є першою з серії онлайн-заходів щодо надання правової допомоги особам без громадянства. Запрошуємо юристів та адвокатів взяти участь у наступних онлайн-зустрічах з експертами:

 • 17 лютого о 10:00 «Встановлення належності до громадянства України». Реєстрація тут.
 • 23 лютого о 10:30 «Запобігання та протидія явищу безгромадянства». Реєстрація тут.
 • 01 березня о 10:00 «Встановлення особи під час процедури визнання особою без громадянства». Реєстрація тут.