Назад до всіх новин

Офіційна інформація доступною мовою: рекомендації від Уряду

06 Грудня 2023

Канцеляризми та складні незрозумілі конструкції вже в минулому. 17 листопада Уряд схвалив рекомендації щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття. Рекомендації допоможуть громадянам отримували інформацію від державних органів спрощеною та доступною мовою.

Викладення та структурування інформації
 • обсяг інформації повинен бути прийнятним для розуміння її змісту, проте не надмірним. Особливо важливу інформацію необхідно повторити.
 • для покращення розуміння інформації варто використовувати приклади та пояснення.
 • інформація за можливості викладається з використанням дієслів у теперішньому часі.
 • структура тексту повинна бути простою, логічною, послідовною та однозначною.
 • базова схема структури тексту, інформація в якому викладена спрощеною мовою, складається із заголовка; змісту основного повідомлення, яке необхідно донести; роз’яснення щодо змісту основного повідомлення; інформації, що роз’яснює контекст; додаткової інформації, контактних даних, форми для зворотного зв’язку тощо.
 • заголовок повинен бути чітким, зрозумілим, передавати суть повідомлення та складатися не більше ніж з восьми слів.
 • речення повинні бути простими. Одне речення повинне містити лише одну ідею.
 • оптимальний розмір речення становить сім—вісім слів, максимальний — п’ятнадцять.
Використання шрифтів
 • шрифт, яким викладається інформація, повинен бути без засічок, зарубок, тіней чи декоративних елементів. Рекомендується використовувати такі шрифти: Arial, Verdana, Ubuntu, Tahoma, Calibri.
 • розмір шрифту повинен бути не менше 14 друкарських пунктів.
 • слід уникати використання курсиву в тексті. Підкреслення тексту допускається лише для гіперпосилань.
 • важливу інформацію доцільно виділити жирним шрифтом
Форматування тексту
 • вирівнювання тексту здійснюється з лівого краю;
 • між абзацами застосовується подвійний інтервал, між рядками — 1,5;
 • не застосовується ущільнений інтервал між словами чи літерами (рекомендовано використовувати між словами — 0,16, між літерами — 0,12);
 • використовуються марковані списки;
 • викладення інформації стовпцями (два чи більше стовпців на одну сторінку) не допускається;
 • заголовки (підзаголовки) викладаються в одному рядку
Чого варто уникати у тексті
 • абревіатур, професійної лексики, складних термінів, абстрактних понять та метафор, а також іншомовних слів, які широко не вживаються;
 • повтору нормативних положень, визначених актами законодавства (за можливості).
 • скороченого вживання слів
 • використання в тексті пасивної конструкції.

Зауважимо, що документ має рекомендаційний характер. Зі всіма рекомендаціями можна ознайомитись тут.