Назад до всіх новин

Фінальний звіт за результатами проведеного дослідження щодо найпоширеніших правових проблем у сфері сімейних правовідносин в рамках реалізації ініціативи «Сімейні радники» в Луганській області

13 Грудня 2021

Проєкт «Підтримка сталої адаптації надання базових послуг у секторах «Здоров’я», «Вода, санітарія, гігієна» та «Правова допомога» у Станиці Луганській» спільна ініціатива системи надання безоплатної правової допомоги та Норвезької ради у справах біженців. Метою реалізації цього проєкту є консолідація зусиль системи надання БПД та NRC, як державного та недержавного секторів, який сприятиме розвитку спільноти радників системи надання БПД та створенню для людей належних умов для покращення їх обізнаності про свої права та здобуття навичок у їх застосуванні.

У процесі реалізації проєкту було проведено дослідження щодо найпоширеніших правових проблем у сфері сімейних правовідносин в рамках реалізації ініціативи «Сімейні радники» у Станиці Луганській. Метою проведення дослідження було визначення найбільш поширених правових проблем у сфері сімейних правовідносин, які притаманні мешканцям Станиці Луганської та Луганської області в цілому.

В рамках відповідного дослідження було реалізовано наступні заходи:

● Підготовлено методологію проведення дослідження;

● Проведено кабінетне дослідження шляхом збору та аналізу вторинної інформації з різних джерел, зокрема, даних з комплексної інформаційно-аналітичної системи (КІАС), яка містить інформацію про звернення клієнтів, які мешкають у Станиці Луганській, з питань сімейних правовідносин;

● Проведено 1 фокус-групове обговорення з проблематики у сфері сімейних правовідносин для перевірки гіпотез, сформованих під час проведення кабінетного дослідження;

● Проведено 6 глибинних інтерв’ю з представниками ГО та ОМС, що працюють у Станиці Луганській, Широкому та Нижньотеплому, з проблематики у сфері сімейних правовідносин для перевірки гіпотез, сформованих під час проведення кабінетного дослідження;

● Сформований проєкт інструментарію у вигляді анкети зворотного зв’язку для визначення якості послуг Радників системи надання БПД у майбутньому;

● Проаналізовано отримані дані та підготовлено фінальний звіт за результатами дослідження. Методологія написання звіту: – аналіз статистичних даних комплексно-інформаційної аналітичної системи (КІАС) та пошук релевантної інформації у відкритих джерелах; – проведення фокус-групового обговорення з мешканцями громад Станиці Луганської, Широкого та Нижньотеплого; – інтерв’ювання представників ГО та ОМС, що працюють у Станиці Луганській, Широкому та Нижньотеплому; – узагальнення напрацювань/продуктів проекту; – узагальнення зібраних даних та виявлення основних тенденцій.

ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗВІТОМ дослідження щодо найпоширеніших правових проблем у сфері сімейних правовідносин