Назад до всіх новин

Case-study: практика юристів БПД. Підтвердження трудового стажу для пільгової пенсії

12 Жовтня 2022

Продовжуємо вас знайомити з успішними кейсами захисту прав клієнтів від юристів системи БПД у рубриці #pravokator_case_study

Cьогодні ознайомимось з кейсом Тетни Брюханової, юристки Миколаївського місцевого центру з надання БВПД. Справа стосується підтвердження трудового стажу для нарахування пільгової пенсії. Поділитись успішним кейсом можна тут

 

Фабула справи

Клієнтці неправомірно було відмовлено у зарахуванні періоду роботи 04.06.2003р. по 29.05.2017 та з 20.06.2017 по 16.04.2020 роки до стажу роботи із шкідливими  та важкими умовами праці у зв’язку з відсутністю  первинних документів, які б підтверджували факт роботи  у КНП ММР ” Центр соціально значущих хвороб”  фельдшером-лаборантом клініко-діагностичної лабораторії. З цією правовою проблемою клієнтка звернулась до Миколаївського місцевого центру з надання БВПД з метою захисту своїх прав у суді.

 Алгоритм вирішення справи

Постановою Верховного суду України від 19.02.20р. по справі № ВС/ВП № 520/15025/16-а було визначено, що аналіз норм  ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» свідчить про те, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Проте якщо у трудовій книжці не зазначені відомості про умови праці та характер виконуваної роботи, то для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

Водночас згідно  КзПП на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Отже роботодавець, який використовує найману оплачувану працю, зобов`язаний створювати безпечні та здорові умови праці, а за неможливості цього – поінформувати працівника під розписку про такі умови праці, а саме про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров`я. Окрім того, роботодавець зобов`язаний поінформувати працівника про пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, в тому числі право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років.

Із наведеного випливає те, що атестація робочого місця є важливим запобіжником порушень у забезпеченні належних умов праці на підприємствах, в організаціях та установах. Проте, розуміючи положення пункту «б» статті 13 Закону «Про пенсійне забпезпечення»– «за результатами атестації робочих місць» як обмежувальний захід при призначенні пільгової пенсії, держава покладає відповідальність за непроведення атестації, та відповідно, надмірний тягар, на пенсіонера (позивача у цій справі).

Особи, які зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком  2, але з вини власника на таких підприємствах не було проведено атестацію робочого місця, мають право на зарахування стажу роботи на таких посадах до спеціального стажу, необхідного для призначення пенсії за віком на пільгових умовах Списком  2, відповідно до пункту «б» статті 13 Закону  1788-XII.

Цей висновок є також застосовним і щодо осіб, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 1.

При цьому на працівника, зайнятого на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, не можна покладати відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці. Непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць власником підприємств або уповноваженим ним органом не може позбавляти громадян їх конституційного права на соціальний захист, у тому числі щодо надання пенсій за віком на пільгових умовах. Контроль за додержанням підприємствами правил проведення атестації робочих місць за умовами праці покладається на відповідні повноважні державні контролюючі органи, зокрема Держпраці.

Додатково позивачем було додано до позовної заяви для підтвердження  наявного у неї  пільгового трудового стажу зокрема після 21.08.1992 року лист управління Держпраці у Миколаївській області від 07.06.2021 р. за № А-184-21, щодо підтвердження умов праці у КНП ММР ” Центр соціально значущих хвороб” як працівника який безпосередньо обслуговував хворих у туберкульозних та інфекційних закладах, що дають  право на пільгову пенсію за спиком №2.

Відповідно до п.4 Порядку проведення атестації робочих місць, затверджаного постановою КМУ від 01.08.1992р. за № 442, відповідальність  за своєчасне проедення та якісне  проедення атестації покладається на керівника підприємства. Саме тому на керівника  КНП ММР ” Центр соціально значущих хвороб” ( правонаступник Міського протитуберкульозного диспансеру) складено  Управлінням Держпраці у Миколаївській області адміністративний протокол.

6 березня 2018р. Верховний Суд своєю постановою № 754/14898/15-а скасував судові рішення про відмову в задоволенні позову до Пенсійного фонду України про призначення пенсії за віком на пільгових умовах.Дослідивши матеріали справи, Верховний Суд дійшов висновку, що висновки ПФУ необґрунтовані, оскільки у повідомленні про відмову призначення пенсії не наведено мотивів незарахування до стажу окремих періодів.

Верховний Суд наголосив, що для призначення пенсії на пільгових умовах має значення відповідний стаж роботи, а не дотримання усіх формальних вимог при заповненні трудової книжки, на яких наполягає ПФУ.

Виходячи з цього, Верховний Суд постановив скасувати повністю рішення районного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду. Ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити частково. Зобов’язати ПФУ повторно розглянути заяву позивача про призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Нормативно-правова база