Вебінар “Третейські суди у системі альтернативних способів вирішення спорів”

#Виявлення та задоволення навчальних потреб

Вивчення сфери альтернативних способів вирішення спорів неможливе без аналізу третейського судочинства, що наразі визнається одним із найбільш затребуваних альтернативних способів вирішення спорів у всьому світі.

Під час вебінару учасники зможуть ознайомитися із поняттям третейських судів та їх видами, перевагами та недоліками третейського судочинства та порядком розгляду справи третейськими судами, особливостями судового контролю за рішеннями третейських судів, сучасними тенденціями реформування третейського судочинства в Україні.

Окрема увага буде приділена міжнародному комерційному арбітражу як різновиду третейських судів, компетенція якого поширюється на спори, що виникають у сфері міжнародної торгівлі.

09 липня 2020 року в рамках навчання за онлайн-курсом “Альтернативні позасудові способи вирішення спорів (ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” проходитиме вебінар, присвячений третейським судам у системі альтернативних способів вирішення спорів.

Практичний курс розрахований на працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відібраних за результатами відкритого конкурсного відбору.

Питання, які будуть розглядатись під час вебінару:
  • третейські суди: поняття та види;
  • третейська угода;
  • проблемні питання компетенції третейських судів;
  • порядок розгляду справ третейськими судами та судовий контроль за їх рішеннями;
  • міжнародний комерційний арбітраж як різновид третейського суду.
Експерт:

Цувіна Тетяна Андріївна – к.ю.н., доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, директор Центру медіації при Асоціації випускників Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, адвокат, медіатор.

Трансляція вебінару проходитиме на YouYube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR.

У разі виникнення додаткових запитань, можна звернутись за телефоном: +380 48 740 94 44 або на email: [email protected].

Довідково:

Спеціалізований навчальний онлайн-курс “Альтернативні позасудові способи вирішення спорів (ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” – один з інструментів підготовчого етапу впровадження використання на системному рівні альтернативних способів вирішення спорів через систему надання правової допомоги.

Курс навчальної програми включає теоретичний матеріал та практичні заняття і складається з трьох основних модулів:

  1. Розвиток професійно-етичних компетенцій ефективної комунікації (набір «м’яких навичок» та технік).
  2. Базові знання про альтернативні способи вирішення спорів.
  3. Поглиблення знань про процедуру медіації. Техніки ефективної комунікації з питань доступу до медіації.

Навчальний курс проводять експерти з питань альтернативних способів вирішення спорів з числа медіаторів, суддів, адвокатів, представників міжнародних організацій.

Експертну та консультаційну підтримку в організації навчального онлайн-курсу надають партнери системи надання безоплатної правової допомоги – Громадська спілка «Українська академія медіації»Громадська організація «Асоціація сімейних медіаторів України»Громадська організація «Національна асоціація медіаторів України», Громадська організація «Фокус права» та Громадська організація «Ліга медіаторів України».

Навчання проходить в період з травня по серпень 2020 року.

Кількість годин навчання: 40 годин

09 Липня
Час початку
10:00
Реєстрацію закрито