Вебінар “Медіація в Україні та її місце в національному законодавстві”

#Виявлення та задоволення навчальних потреб

Медіація – метод позасудового вирішення конфліктів (спорів) за допомогою третьої нейтральної сторони – медіатора (посередника), який супроводжує процес медіації, застосовуючи певну техніку ведення переговорів, при цьому сторони конфлікту самостійно знаходять їх рішення яке задовольняє, у прийнятті якого медіатор не бере участі.

Вже 25 років медіація розвивається в Україні та має практичне застосування при вирішенні будь-яких конфліктів (спорів), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Про медіацію (посередництво), зазначено у цивільному, господарському, адміністративного процесуальних кодексах, Законі України “Про соціальні послуги”, “Законі України “Про безоплатну правову допомогу” та деяких інших нормативно-правових актах.

Поряд з цим, правове застосування медіації в Україні не визначено окремим Законом. При цьому статтею 124 Конституції України встановлено, що законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. За період незалежної України вже існувало більше 10 спроб Верховної Ради України прийняти Закон України “Про медіацію”, який би на законодавчому рівні визначив правові засади щодо сфери застосування медіації, процедури її проведення та статусу медіаторів.

17 липня цього року Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект Закону про медіацію № 3405 від 19.05.2020. Наразі законопроект готується на друге читання.

Прийняття Закону про медіацію в Україні може значно змінити підходи до вирішення різних правових спорів, створити ефективну систему медіації альтернативної державним судам.

05 серпня 2020 року для працівників системи надання безоплатної правової допомоги в рамках навчання за онлайн-курсом “Альтернативні позасудові способи вирішення спорів (ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” проходитиме вебінар, присвячений медіації в Україні та її місцю в національному законодавстві.

Питання, які будуть розглядатись під час вебінару:

Місце медіації у правових механізмах України:

  • міжнародні та європейські правові акти щодо медіації;
  • досвід інших країн у впровадженні медіації;
  • термін «медіація» у законодавстві України;
  • правові засади здійснення медіації в окремих сферах (соціальна послуга, відновне правосуддя);
  • основні положення проекту Закону «Про медіацію» # 3504;
  • місце медіації під час судового провадження.
Експертка

ЛУІЗА РОМАНАДЗЕ, адвокатка, медіаторка (DAA – Німецька Академія Медіації), тренерка, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, Президент Громадської спілки “Українська академія медіації”, співзасновниця та почесна членкиня Громадської організації “Національна асоціація медіаторів України”, членкиня Наглядової ради Громадської організації “Асоціація сімейних медіаторів України”. Понад 400 годин базової та спеціалізованої підготовки з питань медіації та переговорів в Україні, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Співавторка законопроектів з медіації, Кодексу етики медіатора НАМУ та Основних засад навчання базовим навичкам медіатора, членкиня робочої групи Міністерства юстиції України з підготовки пропозицій про ратифікацію Конвенції ООН про транскордонні угоди, досягнуті внаслідок медіації.

Реєстрація за посиланням.

Трансляція вебінару буде за посиланням.

У разі виникнення додаткових запитань, можна звернутись за телефоном: +380 48 740 94 44 або на email: [email protected].

Довідково:

Спеціалізований навчальний онлайн-курс “Альтернативні позасудові способи вирішення спорів (ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” – один з інструментів підготовчого етапу впровадження використання на системному рівні альтернативних способів вирішення спорів через систему надання правової допомоги.

Курс навчальної програми включає теоретичний матеріал та практичні заняття і складається з трьох основних модулів:

  1. Розвиток професійно-етичних компетенцій ефективної комунікації (набір «м’яких навичок» та технік).
  2. Базові знання про альтернативні способи вирішення спорів.
  3. Поглиблення знань про процедуру медіації. Техніки ефективної комунікації з питань доступу до медіації.

Навчальний курс проводять експерти з питань альтернативних способів вирішення спорів з числа медіаторів, суддів, адвокатів, представників міжнародних організацій.

Експертну та консультаційну підтримку в організації навчального онлайн-курсу надають партнери системи надання безоплатної правової допомоги – Громадська спілка «Українська академія медіації»Громадська організація «Асоціація сімейних медіаторів України»Громадська організація «Національна асоціація медіаторів України», Громадська організація «Фокус права» та Громадська організація «Ліга медіаторів України».

Навчання проходить в період з травня по вересень 2020 року.

Кількість годин навчання: 60 годин

05 Серпня
Час початку
16:00
Реєстрацію закрито