ТРЕНІНГ з розвитку навичок роботи відповідно до стандартів ЄСПЛ «Захист свободи вираження поглядів онлайн»

Мета тренінгу – розвиток навичок роботи зі справами щодо захисту свободи вираження поглядів онлайн відповідно до стандартів ЄСПЛ з урахуванням національного законодавства.

Під час тренінгу увага учасників буде спрямована на ознайомлення та розуміння положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (ЄКПЛ, Конвенція) щодо свободи вираження поглядів (стаття 10), основ застосування норм ЄКПЛ в частині статті 10, принципів та методології формування рішень ЄСПЛ ознайомлення з найбільш поширеною практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у сфері захисту свободи вираження поглядів онлайн, практикою національних судів в частині захисту свободи вираження поглядів онлайн.

Учасники отримають певну методологію роботи з справами щодо захисту свободи вираження поглядів онлайн на основі ознайомлення з практикою ЄСПЛ. Насамперед, в рамках тренінгу будуть надані знання щодо широкої міжнародно-правової бази із захисту прав людини, зокрема права на свободу вираження поглядів, щодо нормативно-правової бази Ради Європи з питань забезпечення свободи вираження поглядів та свободи слова, тобто свободи дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї за допомогою Інтернету. Учасники мають з’ясувати один із засадничих принципів здійснення певних свобод, зокрема і свободи слова, який полягає в тому, що оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, то може підлягати деяким формальностям, умовам, обмеженням або навіть санкціям. Методологічно дотримання цього принципу полягає у виконання вимог спеціального трьох складового критерію, навики щодо застосування якого мають бути опановані в процесі тренінгу.

З огляду на вищевикладене формат тренінгу передбачає активну інтерактивну участь усіх учасників протягом його проведення, самостійного виконання практичних вправ та завдань, командну роботу в міні-групах, аналіз та обговорення практичних кейсів, обмін досвідом між учасниками та тренерами. В умовах карантинних обмежень тренінг проводиться онлайн за допомогою платформи ZOOM.

Захід організовано Координаційним центром з надання правової допомоги у партнерстві та за ініціативи ABA ROLI Ukraine (Американська Асоціація Юристів Ініціатива з Верховенства Права).

28 Листопада
Час початку
09:30
Реєстрацію закрито