Практичне заняття “Практичні аспекти надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації фахівцями системи надання БПД”

Альтернативне вирішення спорів (в перекладі з англійської ADR – Alternative Dispute Resolution) – група та сукупність процесів, за допомогою яких вирішуються суперечки і конфлікти без звернення до формальної системи судочинства, а також процесів, які інтегровані у судове провадження, однак вважаються альтернатавою загальному порядку вирішення спорів.

Медіація є одним з таких способів. Це добровільна, позасудова, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Вже 25 років медіація розвивається в Україні та має практичне застосування при вирішенні будь-яких конфліктів (спорів), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Про медіацію, зазначено у цивільному, господарському, адміністративному процесуальних кодексах, Законі України “Про соціальні послуги”, “Законі України “Про безоплатну правову допомогу” та деяких інших нормативно-правових актах.

Так, відповідно до частини другої статті 7 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації – один з видів правових послуг при наданні безоплатної первинної правової допомоги”.

25 листопада 2020 року в рамках навчання за онлайн-курсом “Альтернативне вирішення спорів (ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” проходитиме практичне заняття “Практичні аспекти надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації фахівцями системи надання БПД”.

Онлайн-курс розрахований на працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відібраних за результатами відкритого конкурсного відбору.

Питання, які будуть розглядатись:
  • покрокова інструкція пропонування медіації для клієнта (дорожня мапа кваліфікованого пропонування медіації для працівника системи надання БПД);
  • 5 етапів надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації;
  • відповіді на найпоширені запитання під час надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації;
  • моніторинг даних з дотриманням принципу конфіденційності.
Тренери

ІРИНА БОНДАРЕНКО, керівник правового клубу PRAVOKATOR.Одеса, координатор проекту Координаційного центру з надання правової допомоги “Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації”, співавтор та тьютор онлайн-курсу Координаційного центру з надання правової допомоги “Альтернативні позасудові способи вирішення спорів (Alternative Disput Resolution – ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги, медіатор.

ЛУІЗА РОМАНАДЗЕ, адвокат, медіатор, к.ю.н., доцент, Заслужений юрист України, Президент Громадської спілки “Українська академія медіації”, співзасновник та почесний член Громадської організації “Національна асоціація медіаторів України”, член Наглядової ради Громадської організації “Асоціація сімейних медіаторів України”. Понад 400 годин базової та спеціалізованої підготовки з питань медіації та переговорів в Україні, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Співавтор законопроектів з медіації, Кодексу етики медіатора НАМУ та Основних засад навчання базовим навичкам медіатора, член робочої групи Міністерства юстиції України з підготовки пропозицій про ратифікацію Конвенції ООН про транскордонні угоди, досягнуті внаслідок медіації.

Захід відбудеться шляхом проведення відеоконференції у Zoom.

У разі виникнення додаткових запитань, можна звернутись за телефонами: +380 48 740 94 44,  +380 98 368 53 34 або на email: [email protected].

Довідково:

Спеціалізований навчальний онлайн-курс “Альтернативне вирішення спорів (ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” – один з інструментів підготовчого етапу впровадження використання на системному рівні альтернативних способів вирішення спорів через систему надання правової допомоги.

Курс навчальної програми включає теоретичний матеріал та практичні заняття і складається з трьох основних модулів:

  1. Розвиток професійно-етичних компетенцій ефективної комунікації (набір «м’яких навичок» та технік).
  2. Базові знання про альтернативні способи вирішення спорів.
  3. Поглиблення знань про процедуру медіації. Техніки ефективної комунікації з питань доступу до медіації.

Навчальний курс проводять експерти з питань альтернативних способів вирішення спорів з числа медіаторів, суддів, адвокатів, представників міжнародних організацій.

Експертну та консультаційну підтримку в організації навчального онлайн-курсу надають партнери системи надання безоплатної правової допомоги – Громадська спілка «Українська академія медіації»Громадська організація «Асоціація сімейних медіаторів України»Громадська організація «Національна асоціація медіаторів України», Громадська організація «Фокус права» та Громадська організація «Ліга медіаторів України».

 

25 Листопада
Час початку
10:00
Реєстрацію закрито