5-й каскадний тренінг “Ідентифікація медіабельних сімейних та спадкових спорів. Кваліфіковане пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації”

Медіація – метод позасудового вирішення конфліктів (спорів) за допомогою третьої нейтральної сторони – медіатора (посередника), який супроводжує процес медіації, застосовуючи певну техніку ведення переговорів, при цьому сторони конфлікту самостійно знаходять рішення, яке їх задовольняє.

Вже 25 років медіація розвивається в Україні та має практичне застосування при вирішенні будь-яких конфліктів (спорів), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Про медіацію (посередництво), зазначено у цивільному, господарському, адміністративного процесуальних кодексах, Законі України “Про соціальні послуги”, “Законі України “Про безоплатну правову допомогу” та деяких інших нормативно-правових актах.

Так, відповідно до частини другої статті 7 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації – один з видів правових послуг при наданні безоплатної первинної правової допомоги”.

З 12 по 13 березня 2021 року для працівників системи надання безоплатної правової допомоги проходитиме дводенний навчальний тренінг.

Мета тренінгу:

отримання знань щодо ідентифікації медіабельних сімейних / спадкових справ та правильного пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації з метою забезпечення доступу до медіації.

Питання тренінгу

1. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів:

 • Що таке медіація. Переваги процедури.
 • Хто такий медіатор. Якості та компетентності. Роль медіатора у процедурі.
 • Принципи та стадії процедури медіації.
 • Особливості сімейної медіації.

2. Конфлікт та його діагностика:

 • Що з себе представляє конфлікт.
 • Які причини виникнення конфлікту.
 • Які є стадії ескалації конфлікту.

3. Комунікативні навички:

 • Які техніки активного слухання необхідно використовувати як у процедурі медіації, так і на стадії визначення медіабельності кейсу та пропонування медіації.

4. Медіабельність кейсів:

 • Які є критерії медіабельності кейсу.
 • Які інструменти є допоміжними при визначенні медіабельності кейсу.

5. Залучення в медіацію:

 • Робота з типовими та персональними запереченнями щодо пропонування медіації, як альтернативного способу вирішення спорів.
 • Обговорення дорожньої карти.
 • Практика пропонування медіації клієнтам системи надання БПД.

5. Театр медіації.

Тренери

АНЖЕЛА КРИЧИНА, медіатор, тренер, коуч, співзасновник та член ГО «Асоціація сімейних медіаторів України», ГО «Ліга Медіаторів України», медіатор Центру медіації Київської торгово-промислової палати та координатор проекту по наданню медіації як соціальної послуги в рамках співпраці ГО «Ліга медіаторів України» та Служб у справах дітей, Соціальних служб районних державних адміністрацій м.Києва та Києва-Святошинскої районної державної адміністрації, член Комісії з питань захисту прав дітей Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

ІРИНА БОНДАРЕНКО, начальник управління впровадження альтернативних способів вирішення спорів Координаційного центру з надання правової допомоги, сертифікований сімейний медіатор, координатор проекту Координаційного центру з надання правової допомоги «Надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації», співавтор та тьютор спеціалізованих навчальних програм для працівників системи БПД з АВС та доступу до медіації, волонтер Ліги медіаторів України та Української академії медіації, тренер, фасилітатор.

Довідково

Програма навчання створена в рамках проекту «Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації у сімейних та спадкових спорах», який реалізовувався Координаційним центром з надання правової допомоги у партнерстві з Українською академією медіації за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».

Організатори тренінгу

Координаційний центр з надання правової допомоги за підтримки Громадської спілки “Українська академія медіації”Громадської організації «Ліга медіаторів України» та Громадської організації «Асоціація сімейних медіаторів України».

12 - 13 Березня
Час початку
09:30
Реєстрацію закрито