Допит дитини: процесуальні та психологічні особливості

Мета курсу – підвищити готовність учасників до організації та проведення допиту дитини з урахуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

Завдання курсу:

  • ознайомити учасників з міжнародними стандартами та нормами Кримінального процесуального кодексу України, що регулюють питання захисту прав дитини у кримінальному процесі, зокрема під час організації та проведенні допиту малолітніх або неповнолітніх дітей різного процесуального статусу;
  • розглянути вікові та психологічні особливості малолітніх або неповнолітніх, які мають враховуватись під час допиту;
  • надати загальні рекомендації щодо організації та проведення допиту, дружнього до дитини. 

Цільова аудиторія курсу:

Курс стане у нагоді особам, які безпосередньо дотичні до питань організації та проведення допиту дитини: насамперед, слідчим, суддям, прокурорам, адвокатам, а також психологам, педагогам, законним представникам дитини.

Розробники курсу:

Курс розроблено Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в межах проекту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини» (2019 рік).

Авторки:

Бугаєць Тамара, магістерка міжнародного права (LL.M), адвокатеса.
Журавель Тетяна, канд. пед. наук,  виконавча директорка Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».
Короленко Олена, менеджера проектів, тренерка Всеукраїнського громадського центру «Волонтер».
Мілорадова Наталія, канд. психол. наук, професорка кафедри педагогіки та психології факультету №3, Харківського національного університету внутрішніх справ, доцентка.
Пашко Наталія, еспертка-психолог по роботі з дітьми, які пережили насильство; залучена тренерка ВГЦ «Волонтер».
Цюман Тетяна, канд. психол. наук, доцентка, доцентка  кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Голова Правління Всеукраїнської благодійної організації «Український фонд «Благополуччя дітей»

 

Перейти до курсу